Göteborgs revision logotyp.

Göteborgs Revision

Göteborgs Revision erbjuder följande tjänster:

 • Revision
 • Redovisning
 • Rådgivning
 • Digitalisering
 • Transaktionsrådgivning
 • Värdering av verksamheter
 • Sakkunnigutlåtanden inom främst redovisning och aktiebolagsrätt
 • Processanalyser och utvärdering av ekonomifunktionen
 • Renodling/omstrukturering av koncerner
 • Internrevision av bolag i Sverige och utomlands
 • 3:12 - konsultationer, dvs skattefrågor för ägare i fåmansföretag
Papper på ett bord med en miniräknare

  Revision

Revision utförs av seniora medarbetare. Inte endast av nyanställda som ska läras upp. Våra kunder skall ha kontinuerlig kontakt med sin valda revisor.

Alla revisionsbyråer kan utföra revision. Men många företag upplever det frustrerande att arbetet utförs av alltför junior personal och att företaget träffar sin valda revisor alltför sällan. Vår idé är att låta senior personal som valt att stanna i branschen göra jobbet år efter år och att kunden ska ha en löpande kontakt med sin valda revisor. På så sätt får vi större kundkännedom och vi blir bättre revisorer och inte minst bättre rådgivare.

Revisor rådgiver

  Rådgivning

Vi utför rådgivning inom en rad områden där våra kunder efterfrågar vår långa erfarenhet och kunnande. Genom vår senioritet anlitas vi som konsulter/rådgivare i samband med bl.a:

 • Transaktionsrådgivning.
 • Värdering av verksamheter.
 • Sakkunnigutlåtanden inom främst redovisning och aktiebolagsrätt.
 • Processanalyser och utvärdering av ekonomifunktionen.
 • Renodling/omstrukturering av koncerner.
 • Internrevision av bolag i Sverige och utomlands.
 • 3:12 - konsultationer, dvs skattefrågor för ägare i fåmansföretag.
Redovisning utförs med miniräknare

  Redovisning

Vi är erfarna redovisningskonsulter som kan hjälpa er med tjänster inom redovisning, digitalisering, bokslut, årsredovisningar samt inkomstdeklarationer. Genom att skräddarsy effektiva lösningar som passar varje unikt bolag kan vi vara er ekonomifunktion och självklara ekonomipartner. Vi har också kunnandet att upprätta koncernredovisningar, kassaflödesanalyser och övrig finansiell rapportering.

Står ni inför större förändringsarbete eller tillfälligt behov av resurser tar vi oss även an uppdrag som interimskonsulter inom ekonomiområdet. Vårt mål är inte att leda den digitala utvecklingen men vi är snabba på att anamma nya intelligenta arbetssätt och automation. Hos oss är engagemang och kvalitet något som genomsyrar de tjänster vi levererar.